Restart


Back

 
Resolution: 1/1 - Click the region of interest for enlargement.
Image rights
Gạch lát nền trang trí hoa cúc, thế kỷ 11-12, được tìm thấy tại Thành cổ Hà Nội. User: Viethavvh (2008-01-13). Hình này đã (hoặc từ đây) được chuyển vào phạm vi công cộng bởi tác giả của nó, Viethavvh tại dự án wikipedia. Điều này có giá trị trên toàn thế giới Viethavvh cho tất cả mọi người quyền để sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không có điều kiện, trừ phi pháp luật bắt buộc có điều kiện.