Restart


Back

 
Resolution: 1/2 - Click the region of interest for enlargement.
Image rights
Svenska: Gästgivars farma. Gästgivars med den högra byggnaden. 10 September 2011. ©UNESCO/Ministry of Education and Culture of Indonesia, Image Source: Nomination File.